Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2019

gabrynia
17:49
gabrynia
17:48
gabrynia
17:47
Reposted fromlugola lugola viaSkydelan Skydelan
gabrynia
17:43
gabrynia
17:43
gabrynia
17:43
gabrynia
17:43
gabrynia
17:43
gabrynia
17:34
Ale ja nie chcę rozmawiać o bzdurach. Napisz do mnie, bez mówienia “cześć”, opowiedz dlaczego rozzłościłeś się na swoją siostrę dziś rano. Powiedz mi, dlaczego masz bliznę w kształcie Europy na szyi. Wyślij mi felieton o tym, jak spędziłeś swoje wakacje u babci. Zadzwoń, kiedy już prawię śpię i wyjaśnij, dlaczego wierzysz w Boga. Opowiedz mi o tym, jak po raz pierwszy zobaczyłeś swojego płaczącego tatę. I opowiadaj tak godzinami o rzeczach, które dla ciebie może nie są ważne, ale ja, przysięgam, będę wyłapywać każde twoje słowo. Opowiedz mi wszystko. Nie chcę kogoś, kto mówi tylko o pogodzie.
Reposted frompaniwer paniwer viapomruki pomruki
gabrynia
17:33
5410 40dd 420
Reposted frompoczekalniadusz poczekalniadusz viapomruki pomruki

January 15 2019

gabrynia
21:10
9402 d55e 420
Reposted fromRowena Rowena viaoutofmyhead outofmyhead
gabrynia
16:13
Im częściej powtarzasz, jakie coś jest trudne, tym trudniejsze będzie Ci się wydawać.
Reposted fromperfectsense perfectsense viatransfuzja- transfuzja-
gabrynia
16:13
2681 6c96 420
Reposted fromNekoii Nekoii viatransfuzja- transfuzja-
gabrynia
16:13
Nie na takie loty krojono nam skrzydła.
— Jarosław Borszewicz – Mroki
Reposted fromnyaako nyaako viatransfuzja- transfuzja-
gabrynia
16:12
0082 63cf 420
Reposted fromTamahl Tamahl viatransfuzja- transfuzja-
16:12
gabrynia
16:12
0176 8137 420
Reposted fromoll oll viatransfuzja- transfuzja-
gabrynia
16:10
9120 0c25 420
Reposted fromscorpix scorpix vianutt nutt
gabrynia
16:10
gabrynia
16:09
1282 46b8 420
Reposted fromregcord regcord vianutt nutt
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl