Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 08 2018

gabrynia
22:23
2017 0bf7 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viamikrokosmos mikrokosmos
gabrynia
22:23
3634 c82c 420
Reposted fromdailylife dailylife viamikrokosmos mikrokosmos
gabrynia
22:23
gabrynia
22:22
0413 ec54 420
Reposted fromtfu tfu viafou fou
gabrynia
22:22
gabrynia
22:21
8569 898d 420
Reposted fromtfu tfu viapodprzykrywka podprzykrywka
gabrynia
22:21
Trudno się zgubić, kiedy nie wiesz dokąd zmierzasz.
— Jim Jarmusch
Reposted fromkrn krn viapodprzykrywka podprzykrywka
gabrynia
22:21
3275 d9c5 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma viafilmowy filmowy
gabrynia
22:21
3152 e789 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma viafilmowy filmowy
gabrynia
22:20
Reposted fromFlau Flau viaodetchnij odetchnij
gabrynia
22:20
Zamknięty jestem w swoim ciele do końca życia  i nikt mi nie otworzy tej klatki.
— Marek Hłasko
Reposted fromazathiana azathiana viaifyouleave ifyouleave
gabrynia
22:20
Jestem strasznym nadwrażliwcem. Bycie nadwrażliwcem to chodzenie po cienkiej linie: jest euforia, czyli nagła radość z drobiazgów albo depresja, czyli załamanie i upadek. Niektóre rzeczy widzę trzy razy mocniej niż inni. Tak jak zauważam różne piękne sprawy, tak widzę syf, którego ludzie nie zauważają. Wrażliwość, która daje mi masę możliwości, musi ze mnie wyjść. Jak zaczynam ją w sobie kumulować, to jest źle.
— O sobie samej Chylińska (Chylińska)
Reposted fromzabka zabka viaifyouleave ifyouleave

November 04 2018

gabrynia
16:22
8881 6275 420
Reposted fromlaters laters viamikrokosmos mikrokosmos
gabrynia
16:22
4927 70e4 420
Reposted frommrcake47 mrcake47 viamikrokosmos mikrokosmos
gabrynia
16:22
Pragnęła może zwierzyć się komuś z tego wszystkiego, ale jak wypowiedzieć ten nieokreślony smutek, zmienny jak rozpływające się obłoki, nieuchwytny jak wiatr.
Brakowało jej słów, okazji i śmiałości.
— Gustave Flaubert
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamikrokosmos mikrokosmos
gabrynia
16:21
8951 b3d8 420
Reposted fromwezuwia wezuwia viamikrokosmos mikrokosmos
gabrynia
16:21
gabrynia
16:21

I oto stoimy naprzeciwko siebie. Dzieli nas zaledwie parę metrów. Nogi mam jak z waty, serce z podniecenia bije coraz szybciej.
Jak się przywitać?
Uśmiechnąć się?
Przytulić?
Podać dłoń?
Powoli, stawiając ostrożnie każdy następny krok zbliżamy się do siebie. Otwieram usta żeby się z Tobą nieśmiało przywitać, a Ty ściskasz mnie mocno i całujesz.
- Od dawna chciałem to zrobić - mówisz.
Ja też. Ja. Też.

— noc robi swoje.
gabrynia
16:20
7993 3bcf 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viacziczi cziczi
gabrynia
16:20
Poznawanie drugiej osoby polega na odkrywaniu świata znaczeń, jakie ona nadaje.
— Zajęcia ze Złożonych Procesów Poznawczych, temat: język
Reposted frommarkotna markotna viacziczi cziczi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl