Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2017

10:07
0814 faed 420

thefuzzydave:

i will always reblog this. forever.

gabrynia
10:06
Lubię kiedy piosenka pasuje do sytuacji i niemiłosiernie tyra mi umysł.
Reposted frommefir mefir vianiskowo niskowo
10:06
1143 b91e 420
Reposted fromkostuchna kostuchna vianiskowo niskowo
gabrynia
10:06

Każdy miewa przerwy w życiorysie
Znika jak zaklęty, bierze złe zakręty

— Agnieszka Osiecka

June 23 2017

gabrynia
22:04
Czekam na Ciebie jak na wycieczke w podstawowce
— W.
Reposted fromfilizanka filizanka viaiwanowicz iwanowicz
22:04
2477 e842 420
Reposted fromtosiaa tosiaa viaiwanowicz iwanowicz
gabrynia
22:04
Reposted fromanderer-tobi anderer-tobi viaslodziak slodziak
gabrynia
22:04
8945 8345 420
Reposted fromspring-flow spring-flow viaslodziak slodziak
gabrynia
22:04
2092 3d04 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viaslodziak slodziak
22:03
Im dłużej siedzisz w swoim pokoju tym trudniej ci się z niego wydostać.
— (via deprywacja)
Reposted fromkostuchna kostuchna viaiwanowicz iwanowicz
gabrynia
22:03
1268 abac 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viaiwanowicz iwanowicz
gabrynia
22:03
5547 9496 420
Reposted fromslodziak slodziak
gabrynia
22:02
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaslodziak slodziak
gabrynia
22:02
8565 e400 420
Reposted fromslodziak slodziak
gabrynia
22:02
1745 5bd4 420
Reposted fromslodziak slodziak
gabrynia
22:02
1746 ae4e 420
Reposted fromslodziak slodziak
gabrynia
22:01
0457 ffc1 420
Reposted fromcalifornia-love california-love viaslodziak slodziak
gabrynia
22:01
8276 43e7 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaslodziak slodziak
gabrynia
22:00
6849 5580 420
Reposted fromspring-flow spring-flow viaslodziak slodziak
gabrynia
22:00
6523 3819 420
Reposted fromspring-flow spring-flow viaslodziak slodziak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl