Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 15 2019

gabrynia
21:10
9402 d55e 420
Reposted fromRowena Rowena viaoutofmyhead outofmyhead
gabrynia
16:13
Im częściej powtarzasz, jakie coś jest trudne, tym trudniejsze będzie Ci się wydawać.
Reposted fromperfectsense perfectsense viatransfuzja- transfuzja-
gabrynia
16:13
2681 6c96 420
Reposted fromNekoii Nekoii viatransfuzja- transfuzja-
gabrynia
16:13
Nie na takie loty krojono nam skrzydła.
— Jarosław Borszewicz – Mroki
Reposted fromnyaako nyaako viatransfuzja- transfuzja-
gabrynia
16:12
0082 63cf 420
Reposted fromTamahl Tamahl viatransfuzja- transfuzja-
16:12
gabrynia
16:12
0176 8137 420
Reposted fromoll oll viatransfuzja- transfuzja-
gabrynia
16:10
9120 0c25 420
Reposted fromscorpix scorpix vianutt nutt
gabrynia
16:10
gabrynia
16:09
1282 46b8 420
Reposted fromregcord regcord vianutt nutt
gabrynia
16:09
6051 72d0 420
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom vianutt nutt
gabrynia
16:09
0260 e928 420
Reposted fromnutt nutt
gabrynia
16:09

"Ja oczywiście nie jestem ponura jak noc. Ale cały czas w jakimś napięciu – jakbym jechała złym pociągiem".

Tove Jansson

Reposted fromMaryiczary Maryiczary
gabrynia
16:08
4290 9c18 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viapomruki pomruki

January 13 2019

gabrynia
20:55
0180 98c7 420
Reposted fromnutt nutt
gabrynia
20:55
0182 c0b6 420
Reposted fromnutt nutt
gabrynia
20:55
-Zwykle trudno opowiedzieć o tym, o czym naprawdę chce się opowiedzieć. Nie uważasz?
— H. Murakami "Przygoda z owcą"
Reposted fromlovvie lovvie vianutt nutt

January 04 2019

gabrynia
17:22
9011 a95e 420
Reposted frompampunio pampunio viazapominanie zapominanie

January 01 2019

gabrynia
11:43

Dzisiaj urządziłam sobie samotność, najsłodszą samotność przez cały dzień; książki (...); a potem do tego jeszcze Beethoven (...) Jak mogą istnieć ludzie, którzy się nudzą, Boże drogi! Jak może starczyć czasu! Jak, na Boga, zdążyć przeczytać wszystkie książki, wysłuchać całej muzyki, zobaczyć wszystkie miejsca na świecie; nie, to było kłamstwo, ja nie chcę oglądać wszystkich miejsc, ale zamiast tego chcę mieć czas na niezwykłe przeżywanie natury i ludzi, i sztuki, które oferuje ta krótka chwilka życia. I jeszcze trzeba mieć kilka minut na to, aby tylko posiedzieć i pogapić się bezmyślnie!

— Astrid Lindgren
Reposted fromstrangeee strangeee viaselsey selsey
gabrynia
11:20
On dotknął palcami jej włosów, ona poczuła, że dotyka ją miłość.
— Janusz L. Wiśniewski "Moje historie prawdziwe"
Reposted fromobliviate obliviate viaselsey selsey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl