Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 19 2017

gabrynia
09:57
Prawdziwe opanowanie jest wówczas, gdy zamiast podnieść głos, podnosisz tylko brew.
— ledwie poukładane
Reposted fromnatory natory viaSkydelan Skydelan
gabrynia
09:57
-Jakoś sobie poradzę.
-Jakoś sobie radzić to nie jest życie.
— James Frey Ostatni testament
Reposted fromfreakish freakish viaSkydelan Skydelan
gabrynia
09:57
0867 2800 420
Reposted fromcontroversial controversial vianiskowo niskowo
gabrynia
09:57
8938 bb76 420
Reposted fromkaiee kaiee vianiskowo niskowo
gabrynia
09:57
2389 5def 420
Reposted fromnfading nfading vianiskowo niskowo
gabrynia
09:57
2389 5def 420
Reposted fromnfading nfading vianiskowo niskowo
gabrynia
09:56
4878 6343 420
Reposted fromzrazik zrazik viakjuik kjuik
gabrynia
09:56
Mnie i moje dziwactwa znoszą tylko nieliczni.
— Dziękuję.
Reposted fromso-so so-so viahope24 hope24
gabrynia
09:56
2814 41fd 420
Reposted frompieprzycto pieprzycto viahope24 hope24
gabrynia
09:56
Musisz być pewien, że masz wartość bez względu na swoje osiągnięcia.
Reposted fromorchis orchis viahope24 hope24
gabrynia
09:56
przykre jest wierzyć w kogoś bardziej, niż w samego siebie.
Reposted fromkalesony-dziadka kalesony-dziadka viahope24 hope24
gabrynia
09:55
Reposted fromworst-case worst-case viasilence89 silence89
gabrynia
09:55
9892 e083 420
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viasilence89 silence89
gabrynia
09:55
3367 c08f 420
Reposted fromSzczurek Szczurek viasambaanka sambaanka
09:55
gabrynia
09:55
Dobrze gdzieś mieć kogoś. Choćby po to, by było komu opowiedzieć historię dnia, który właśnie z tego powodu warto było przeżyć.
— Taras Prochaśko "Niezwykli"
Reposted fromplayinglove playinglove viahope24 hope24
gabrynia
09:54
Reposted fromcomiczynka comiczynka viahope24 hope24
gabrynia
09:54

Momenty w których łamie nam się głos, należą do najważniejszych.

Reposted fromoutoflove outoflove viahope24 hope24
gabrynia
09:54
Najgorsza jest niewiedza, bo ona budzi wyobraźnię, i to zawsze w złym kierunku, bardzo często zupełnie błędnym.
— Krystyna Siesicka
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viagdziejestola gdziejestola
gabrynia
09:54
A może ja po prostu już na nikogo nie zasługuję?
— 11:26
Reposted fromsouxie souxie viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl