Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2017

gabrynia
20:05
gabrynia
20:04
Reposted fromFlau Flau viamalaola malaola
gabrynia
20:04
Reposted fromhysterie hysterie via12czerwca 12czerwca
gabrynia
20:03
2253 547b 420
Reposted frompianotea pianotea via12czerwca 12czerwca
gabrynia
20:03
4326 28f5 420
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent via12czerwca 12czerwca
gabrynia
20:03
Reposted fromweightless weightless via12czerwca 12czerwca
20:02
2122 1889 420
Reposted fromerial erial via12czerwca 12czerwca
gabrynia
19:58
Znowu śpię po kilkanaście godzin na dobę i jedyne na co mnie stać po wygrzebaniu się spod kołdry to zrobienie herbaty. Jem byle co albo wcale nie jem, chodzę któryś dzień w tym samym a lakier już prawie cały odprysł z paznokci. Nie wiem co ze sobą zrobić jak już wstanę, więc snuje się po domu szukając jakiegoś punktu zaczepienia. Odpalam tv jednak zaraz wyłączam, bo byle dziecko w reklamie doprowadza mnie do łez. [...] Więc kiedy już zaliczę moją dzienną dawkę ruchu - w przybliżeniu trzy i pół minuty - wracam do łóżka żeby znowu wyłączyć się chociaż na te kilka godzin. Bartosz mówi, że spać to tak jakby trochę umrzeć. Bardzo podoba mi się ten punkt widzenia.
— bo luty
Reposted fromgooseberry gooseberry vianiskowo niskowo
gabrynia
17:49
leżeć z kimś i czytać w ciszy to najwyższa forma intymności
— #26
Reposted fromffina ffina
gabrynia
17:49
8723 76f3 420
Reposted fromupinthesky upinthesky viaffina ffina
gabrynia
17:44
gabrynia
17:44
0007 1706 420
gabrynia
17:42
0050 8c92 420
Reposted fromffelicity ffelicity vianergo nergo
gabrynia
17:41
Najgorsze dni to takie kiedy masz czas i nic nie robisz.
— zdecydowanie..
Reposted frommentalstate mentalstate viahope24 hope24
gabrynia
17:41
Bo to wszystko przez te Twoje kompleksy. Jak tylko ktoś próbuje Cię poderwać Ty wszystko ucinasz, bo nie jesteś w stanie uwierzyć, że możesz się komuś spodobać.
— przyjaciółka zawsze prawdę Ci powie
Reposted fromffina ffina

February 24 2017

gabrynia
18:16
2524 f442 420
gabrynia
18:15
2936 f0bf 420
gabrynia
18:15
7455 3436 420
Reposted fromdranger dranger vialadies-warriors ladies-warriors
gabrynia
18:15
gabrynia
18:14
Reposted fromoll oll vialadies-warriors ladies-warriors
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl