Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 17 2018

gabrynia
16:54
Reposted fromFlau Flau viasambaanka sambaanka
gabrynia
16:23
4975 88cf
Reposted fromgrubas grubas viasambaanka sambaanka
gabrynia
16:23
6549 ce5a 420
Reposted fromtfu tfu viasilence89 silence89
gabrynia
16:22
5716 a8cc 420
Reposted fromtfu tfu viasilence89 silence89
16:22
16:22
5868 370b 420
Reposted fromtwice twice viaNoCinderella NoCinderella
gabrynia
16:22
Reposted frombluuu bluuu viaNoCinderella NoCinderella
gabrynia
16:22
2826 f38f 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viaNoCinderella NoCinderella
16:22
8358 e631 420
Reposted frombuddhablink buddhablink viaNoCinderella NoCinderella
gabrynia
16:21
North Coast (at Split Rock Lighthouse)

May 02 2018

gabrynia
15:25
Woleli nam wbijać do głowy, ile jest x do π, zamiast pomagać lepiej zrozumieć siebie i innych.
— Jay Asher - "13 powodów"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via12czerwca 12czerwca
gabrynia
15:24
często się 
rozsypuję

zawsze składam
cierpliwie
od nowa

za każdym razem 
trochę inaczej
— Billie Sparrow/Weronika Maria Szymańska - "Arkusz Poetycki"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via12czerwca 12czerwca
gabrynia
15:24
3953 057a 420
Reposted fromheavencanwait heavencanwait via12czerwca 12czerwca
gabrynia
15:24
istnieje różnica między
tym że ktoś
wyznaje ci miłość a
tym że naprawdę
cię kocha.”___________________________________ Dlatego jesteś jedyną osobą, której powiedziałem te słowa. Wiedziałem, że jestem tego pewien.
— Rupi Kaur
Reposted fromjesienzycia jesienzycia via12czerwca 12czerwca
gabrynia
15:23
6295 8760 420
Reposted frompiehus piehus via12czerwca 12czerwca
gabrynia
15:23
Jak nie dasz rady, to znaczy, że nie dasz rady. A nie, że kończy się świat. Jeśli się nie wyrobisz, to znaczy, że się nie wyrobisz. A nie, że nie można na Ciebie liczyć. Kiedy nie zadowolisz wszystkich, to znaczy, że nie wszyscy będą zadowoleni. A nie, że jesteś bezwartościowy. Kiedy poniesiesz porażkę, to znaczy, że poniesiesz porażkę. A nie, że jesteś porażką.
— "Jak nie drzwiami, to oknem"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via12czerwca 12czerwca
15:22
0002 3f97 420
Reposted fromkattrina kattrina viagdziejestola gdziejestola
gabrynia
15:22
7319 ca50 420
Reposted fromnezavisan nezavisan viapomruki pomruki
gabrynia
15:22
7722 c8bf 420
Reposted from4777727772 4777727772 viapomruki pomruki
gabrynia
15:22
(...) nie do końca potrafię się cieszyć. Cały czas drżę, że jeśli za bardzo się ucieszę, spotka mnie jakaś kara.
— Kasia Nosowska w wywiadzie dla focus.pl
Reposted frombylejaka bylejaka viamglistyporanek mglistyporanek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl