Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2017

gabrynia
21:23
5293 6087 420
gabrynia
21:15
Śpij i przez kilka godzin bądź wolny od wszystkich nieszczęść, jakie sam na siebie ściągnąłeś.
— C. S. Lewis ‘Opowieści z Narnii’
gabrynia
21:15
2708 7595 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawerterowska werterowska
gabrynia
21:14
21:13
1488 ce2d 420

eaerth:

me nearly every single day

Reposted fromfujoshitrash fujoshitrash viawerterowska werterowska
21:13
9790 19a6 420
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viawerterowska werterowska
21:13
9790 19a6 420
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viawerterowska werterowska
gabrynia
21:13
Człowiek, który pragnie opuścić miejsce, w którym żyje, nie jest szczęśliwy.
Reposted fromoiv13 oiv13 viawerterowska werterowska
gabrynia
21:13
Mam w środku prywatne trzęsienie ziemi.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromxalchemic xalchemic viawerterowska werterowska
gabrynia
21:13
Chciałabym być dla kogoś najlepsza - mimo wad, najpiękniejsza - mimo, iż prawie wszyscy wyglądają lepiej, najzabawniejsza - mimo, iż mam beznadziejne poczucie humoru.
— tak mało i tak wiele
Reposted fromwerterowska werterowska viakarosia karosia
gabrynia
21:12
Zawsze musiałam się sparzyć, żeby coś zrozumieć. Wszystko chciałam sama przeżyć. Mam tendencję do spalania się. Taki charakter.
— Olga Bołądź w wywiadzie dla Zwierciadła.
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viakarosia karosia
gabrynia
21:12
Powinnam już iść spać, bo mi się w głowie pierdoli od przemyśleń.
Reposted frompieprzycto pieprzycto viakarosia karosia
gabrynia
21:10
nie wiem nic
nie umiem żyć
— Andrzej Poniedzielski
Reposted frominpassing inpassing viakarosia karosia
gabrynia
20:06
Jedną z najodważniejszych decyzji, jaką kiedykolwiek podejmiesz, będzie odrzucenie wszystkiego, co rani twoje serce i duszę.
— Brigitte Nicole
Reposted fromtomowa tomowa viakarosia karosia
gabrynia
20:06
To były moje marzenia. 
Pragnęłam, aby mnie ktoś dostrzegł, ale nie podchodził za blisko, zawsze mnie przerażała zbytnia bliskość drugiego człowieka. 
To był nieokreślony lęk, nagły skurcz serca. I potrzeba wycofania się, ucieczki.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viakarosia karosia
gabrynia
20:06
3053 d7b2 420
Reposted fromstepowywilk stepowywilk viakarosia karosia
gabrynia
20:05
8557 f8a5 420
Reposted fromstylte stylte viakarosia karosia
gabrynia
20:05
8734 da46 420
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viakarosia karosia
gabrynia
20:05
Reposted fromiminlove iminlove viatwig twig
gabrynia
20:04
Ludzie mówią, że nie można tęsknić za czymś, czego się nigdy nie miało. To nieprawda. Przez całą noc człowiek marzy o tym, czego nie ma. A potem przez cały dzień cierpi z tego powodu.
— Caroline Graham - Wierna do śmierci / ruda
Reposted fromkarosia karosia viatwig twig
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl