Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 10 2017

gabrynia
17:38
gabrynia
17:37
5081 42b9 420
Reposted fromoll oll viapodprzykrywka podprzykrywka
gabrynia
17:37
i wszystko to iluzją jest i magią
i zdarza się raz na milion
— zabili mi żółwia - wiosna
Reposted fromirmelin irmelin viapodprzykrywka podprzykrywka

August 09 2017

12:55
3390 523c 420
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viaSkydelan Skydelan
12:55
0823 6fd7 420
Reposted fromshitsuri shitsuri viaSkydelan Skydelan
gabrynia
12:55
0290 cb5c 420
Reposted frommoai moai viaSkydelan Skydelan
gabrynia
12:55
7440 9c14 420
Reposted fromeyelyn eyelyn viaSkydelan Skydelan
gabrynia
12:55
4558 0bda 420
czy doczekał
Reposted fromhydrosphere hydrosphere viaSkydelan Skydelan
gabrynia
12:53
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaSkydelan Skydelan
12:53
1164 628b 420

oldfarmhouse:

“Photo: @ana_mariazap

Reposted fromtosiaa tosiaa viaSkydelan Skydelan
12:53
5099 921c 420

холодно

Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted viaSkydelan Skydelan
gabrynia
12:53
Reposted fromFlau Flau viaSkydelan Skydelan
gabrynia
12:53
1465 c739 420
true story bro!
Reposted frompiehus piehus viapodprzykrywka podprzykrywka

August 06 2017

gabrynia
09:23
9322 595e 420
Hej
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viapoisonedivy poisonedivy
gabrynia
09:22
Nie pamiętam dokładnie dnia, w którym zrozumiałam, że moim największym wrogiem jestem ja sama. Szkoda, bo powinnam go na złoto oznaczyć w kalendarzu. Nagle z niesamowitą siłą i wyrazistością dotarło do mnie to, że ja sama nie lubię siebie i nie mam dla siebie żadnej propozycji na przyszłość.
— Pawlikowska
Reposted fromThatswhy Thatswhy viapoisonedivy poisonedivy
09:22
3146 dae2 420
Reposted fromEdgi Edgi viapoisonedivy poisonedivy
gabrynia
09:22
Z reguły o tej porze leżę w łóżku, czytam książki i czuję, że grzybieję od środka, że co godzinę starzeję się o pięć miesięcy.
— Żulczyk
Reposted fromnoicoztego noicoztego viapoisonedivy poisonedivy

July 31 2017

gabrynia
19:39
4963 198e 420
Reposted fromundertow undertow viaromantycznosc romantycznosc
19:39

thisisnotmyfairytaleendingg:

HOW TAYLOR SWIFT WALKS .

image

HOW DEMI LOVATO WALKS .

image

HOW BEYONCE WALKS .

image

HOW I WALK .

image

Reposted fromrockmusic rockmusic viaromantycznosc romantycznosc
gabrynia
19:38
7036 2781 420
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl