Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 24 2017

gabrynia
16:15
Obudzić swoją kobiecość, pewność siebie... i uśmiechać się w taki sposób, żeby ktoś bez mojego uśmiechu nie wyobrażał sobie życia. 

Reposted fromiamstrong iamstrong viaejze ejze
gabrynia
16:15
Sekretem jest znaleźć osobę, która potrafi żyć bez ciebie, ale ktòra chce być zawsze z tobą. Osobę pełną i ukształtowaną, a nie taką, która czuje się połową i potrzebuje drugiej połowy : prawdziwa miłość rodzi się, gdy łączą się ze sobą dwie niezależne, wolne i w pełni ukształtowane jednostki. Ponieważ kocha tylko ten, kto jest dojrzały. Kto ma potrzeby, domaga się dopełnienia i kończy na używaniu partnera dla swoich korzyści, dla zaspokojenia własnego egoizmu.
Reposted fromsaphirka saphirka viaejze ejze
gabrynia
16:14
4091 4e6d 420
Reposted fromkrzysk krzysk viaejze ejze
gabrynia
16:14

Zapytała mnie kiedyś
Kto jest moim ulubionym
Poetą
I ja odpowiedziałem że

Bóg

Ona się zaśmiała 

I grała dalej 

I zapytała mnie
Która z jego 
Prac jest moją
Ulubioną
I ja odpowiedziałem że

Ona 
gabrynia
16:13
9490 fdd0 420
Reposted fromzenibyja zenibyja viaejze ejze
gabrynia
16:13
Reposted frombluuu bluuu viaejze ejze
gabrynia
16:13
2207 a786 420
Reposted fromAlcea Alcea viaejze ejze
gabrynia
12:11
Są dwa rodzaje czekania.
Jest czekanie, które cierpliwie znosisz dla czegoś, czego jesteś pewny, że nadejdzie. Wcześniej lub później. To jak czekanie na pociąg, autobus, lub przyjęcie, na którym może być absolutnie przystojny chłopak.
Jest jeszcze czekanie na coś, co być może nigdy się nie ziści. Nawet nie wiesz na co dokładnie czekasz, ale masz na to nadzieje. Modlisz się o to. Wyobrażasz sobie to i żyjesz dla tego. To rodzaj czekania, który uderza pięścią w Twoje serce.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagdziejestola gdziejestola

August 23 2017

gabrynia
18:27
Walcz. Musisz spróbować. Nie uciekaj. W każdym razie jeszcze nie teraz. Warto o to walczyć.
18:25
2423 c6d1 420
Reposted fromspacegirlblues spacegirlblues vianiskowo niskowo
gabrynia
18:25
1019 f66e 420
Reposted fromkyte kyte viakjuik kjuik
gabrynia
18:25
1019 f66e 420
Reposted fromkyte kyte viakjuik kjuik
gabrynia
18:25
O psychoterapii:
"To tak jakby człowiek całe swoje wnętrze miał poupychane chaotycznie do szuflad i w trakcie terapii trzeba wszystko z tych szuflad wyrzucić na środek pokoju, a potem powoli układać od nowa. "
Reposted fromxalchemic xalchemic viakudi kudi
gabrynia
18:24

Mogę być aż za dobra w byciu samotnym.

— Grey's Anatomy
Reposted fromkarna karna viakudi kudi

August 22 2017

gabrynia
14:06
szumi mi w głowie od teraźniejszości
— niech ktoś zatrzyma karuzelę zdarzeń
Reposted byexoticflowerottakwalkthemoon

August 15 2017

gabrynia
10:04
6098 b9ec 420
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes via12czerwca 12czerwca
gabrynia
10:04
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaduvet duvet
gabrynia
10:03
2335 aa6e 420
Reposted fromskrzacik skrzacik viaromantycznosc romantycznosc
gabrynia
10:03
Reposted frombluuu bluuu viahope24 hope24
gabrynia
10:03
Reposted frombluuu bluuu viahope24 hope24
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl