Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 26 2019

gabrynia
19:37
0329 9d97 420
gabrynia
19:36
Człowiek potrzebuje, żeby zawsze jakieś drzwi były dla niego otwarte. I ramiona. Żeby się na amen nie zamknął w sobie.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via12czerwca 12czerwca
gabrynia
19:35
Na świecie jest zbyt wiele kobiet zastanawiających się, czy z nimi wszystko w porządku i zbyt wielu mężczyzn, którzy nie potrafią im powiedzieć, że są wspaniałe takie, jakie są.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait via12czerwca 12czerwca
gabrynia
19:35
Ach, długo jeszcze poleżę
w szklanej wodzie, w sieci wodorostów,
zanim nareszcie uwierzę,
Że mnie nie kochano, po prostu.
— Maria Pawlikowska-Jasnorzewska
Reposted fromheavencanwait heavencanwait via12czerwca 12czerwca
gabrynia
19:34
4487 83f6 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viapomruki pomruki
gabrynia
19:32
Człowiek powinien mieć takiego swojego człowieka. Do kochania, do przytulania. Na spacer i żeby napić się herbaty w chłodny wieczór. Powinien mieć takiego "swojaka", któremu powierzy tajemnice, rozterki, podzieli z nim radość i łzy. Człowiek powinien mieć do kogo otworzyć usta i serce. Wtedy to życie ma sens.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiskowo niskowo
gabrynia
19:32
Trochę mi brakowało, żeby ktoś mi powiedział, że mam prawo popełniać błędy i że nie zawsze we wszystkim mam być najlepszy. I że mogę mieć ograniczenia.
— Piotr C.
Reposted fromifyouleave ifyouleave viafou fou
gabrynia
19:31
3405 4eb5 420
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viafou fou

September 25 2019

gabrynia
20:17
Reposted fromshakeme shakeme viapodprzykrywka podprzykrywka

September 18 2019

gabrynia
22:25
7069 b099 420
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaNoCinderella NoCinderella
gabrynia
22:24
Reposted fromshakeme shakeme viamglistyporanek mglistyporanek
gabrynia
22:18
1965 92df 420
Reposted frompiehus piehus vianiskowo niskowo

September 17 2019

gabrynia
10:46
gabrynia
10:46
gabrynia
10:45
gabrynia
10:45
1014 cbff 420
Reposted fromowca owca vianiskowo niskowo
gabrynia
10:44
2517 113b 420
Reposted frompiehus piehus vianiskowo niskowo
gabrynia
10:44
2537 1a2a 420
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianiskowo niskowo
gabrynia
10:44
Reposted fromshakeme shakeme vianiskowo niskowo
gabrynia
10:43
8604 41bc 420
Reposted fromxawery xawery vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl